خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید .
نحوه آشنایی:

مدیریت عامل

مشهد بین هاشمیه 3 و 1

manager@espadanaseir.com

8829910 - 98513+

مدیر عامل | زهرا بوذری مقدم

مدیریت فروش

مشهد بین هاشمیه 3 و 1

Salesmanager@espadanaseir.com

8829910 - 98513+

مدیر فروش | حسین طاهری نیک

هولدینگ وانا

مشهد - هاشمیه 3 - پلاک 4

Chairman@espadanaseir.com

8841914 - 98513+

محمد طاهری نیک | ریاست هیئت مدیره

 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513